woensdag 3 juli 2013

PAZ vernieuwt met meerdere mogelijkheden !

Goede PAZ - vrienden,

Een nieuwe website, een nieuw contactadres en een blog voor PAZ - Partners Zonder Grenzen vzw !

Om de informatie en de communicatie uit te breiden en te optimaliseren en ook een wederkerige communicatie mogelijk te maken, hebben we een nieuwe website ontworpen, een nieuw contactadres  en een blog geopend.

De informatie over PAZ - Partners Zonder Grenzen vzw werd uitgebreid en geactualiseerd en om de informatie over de werking in India en de activiteiten in België vlotter en vollediger en tijdig te laten verlopen, zullen we vanaf heden - via onze blog - op regelmatige wijze zorgen voor een actuele berichtgeving.

We willen jullie nu reeds uitnodigen om deze nieuwe communicatiemogelijkheden actief te gebruiken en te reageren, informatie en linken door te sturen, suggesties te doen ... zodat we kunnen aanvullen en / of bijsturen.

Alle vrienden en geïnteresseerden willen we van nabij betrekken om onze zienswijze te verbreden, onze werking te optimaliseren en ons netwerk uit te breiden, zodat we de projecten van onze partners in India ten volle kunnen steunen en blijvend kunnen streven naar een duurzaam partnership ten voordele van de mensen in Kolkata en in de Sunderban van West Bengalen.

We kijken nu al uit naar de eerste reacties !

De nieuwe site werd ontworpen door Nico Nelsen.

Onze dank gaat dan ook naar Nico Nelsen en Patrick T'Seyen van Nelson die door hun betrokkenheid en engagement deze vernieuwing mogelijk maakten !

Met dank en vriendelijke groeten,

Bart
0498 108890

PAZ - Partners zonder grenzen

PAZ staat voor...


PAZ …   staat voor Partners Zonder Grenzen, maar het is tevens het Spaanse en Portugese woord voor Vrede.

PAZ …   heeft tot doel bij te dragen tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld. 

PAZ …   vertrekt vanuit een fundamenteel respect voor de eigenheid van  mensen en gemeenschappen, cultuur en religie, organisaties 
en acties. 

PAZ …   is werkzaam in de Sunderban, de Golf van Bengalen, ten zuiden van Kolkata. Het is een zeer ontoegankelijk gebied, 
een van de armste regio’s in India. Er wonen meer dan 8 miljoen mensen, verspreid over 102 eilanden.

PAZ …   heeft geen eigen projecten en zal deze ook niet opstarten, maar opteert uitdrukkelijk voor een partnerwerking 
met het Zuiden zodat hun eigen projecten gerealiseerd kunnen worden.

PAZ …   wil in de eerste plaats samenwerkingsverbanden creëren met bestaande en erkende niet-gouvernementele-organisaties 
in het Zuiden. Een gelijkwaardig partnership, de realisatie en het behoud van de volledige autonomie voor de partners in 
het Zuiden zijn hierbij uitgangspunt én doelstelling. 

PAZ …   wil zonder uitsluiting van welke doelgroep of thematiek ook prioriteit geven aan de uitbouw van een kwalitatieve
basisgezondheidszorg en medische preventie, educatie en basisvorming en de realisatie van een  sociaal verzekeringssysteem. 
De strijd tegen kinderarbeid en childtraffic zijn eveneens bijzondere aandachtspunten.

PAZ …   wil, om de autonomie van zijn partners te bevorderen en de toekomst te waarborgen, werk maken van 
social business / social economy.

PAZ …   geeft deze samenwerkingsverbanden concreet gestalte door financiële en logistieke ondersteuning, advies, consultancy 
en uitwisselingsprogramma’s.