woensdag 3 juli 2013

PAZ - Partners zonder grenzen

PAZ staat voor...


PAZ …   staat voor Partners Zonder Grenzen, maar het is tevens het Spaanse en Portugese woord voor Vrede.

PAZ …   heeft tot doel bij te dragen tot een meer rechtvaardige en solidaire wereld. 

PAZ …   vertrekt vanuit een fundamenteel respect voor de eigenheid van  mensen en gemeenschappen, cultuur en religie, organisaties 
en acties. 

PAZ …   is werkzaam in de Sunderban, de Golf van Bengalen, ten zuiden van Kolkata. Het is een zeer ontoegankelijk gebied, 
een van de armste regio’s in India. Er wonen meer dan 8 miljoen mensen, verspreid over 102 eilanden.

PAZ …   heeft geen eigen projecten en zal deze ook niet opstarten, maar opteert uitdrukkelijk voor een partnerwerking 
met het Zuiden zodat hun eigen projecten gerealiseerd kunnen worden.

PAZ …   wil in de eerste plaats samenwerkingsverbanden creëren met bestaande en erkende niet-gouvernementele-organisaties 
in het Zuiden. Een gelijkwaardig partnership, de realisatie en het behoud van de volledige autonomie voor de partners in 
het Zuiden zijn hierbij uitgangspunt én doelstelling. 

PAZ …   wil zonder uitsluiting van welke doelgroep of thematiek ook prioriteit geven aan de uitbouw van een kwalitatieve
basisgezondheidszorg en medische preventie, educatie en basisvorming en de realisatie van een  sociaal verzekeringssysteem. 
De strijd tegen kinderarbeid en childtraffic zijn eveneens bijzondere aandachtspunten.

PAZ …   wil, om de autonomie van zijn partners te bevorderen en de toekomst te waarborgen, werk maken van 
social business / social economy.

PAZ …   geeft deze samenwerkingsverbanden concreet gestalte door financiële en logistieke ondersteuning, advies, consultancy 
en uitwisselingsprogramma’s.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten